Prace na S5

Informacje

Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 • wykopów i nasypów,
 • wymiany gruntów,
 • GWN,
 • Wykonania podbudowy C3/4,
 • Wykonania warstwy wiążącej AC16W,
 • wykonania ścieku trójkątnego,
 • wykonania ścieku skarpowego,
 • zahumusowania,
 • układania płyt ażurowych,
 • wykonywania pasu technologicznego,
 • drenażu w pasie rozdziału.

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych.

W miejscowość Szczutki na Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca m. in. kontynuował wykonywanie montażu oczyszczalni ścieków, oświetlenia drogowego oraz prowadził roboty wykończeniowe.

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania wykopów oraz nasypów, warstwy wiążącej AC16W, wykonywania krawężników, zahumusowaniu oraz wykonywaniu pasów technologicznych.

Na obiekcie WS3-19 w miejscowości Pawłówek Wykonawca odcinka 4 realizował zbrojenie fundamentu przyczółka.

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: MS3-21, WS3-22, PZ3-22a i WS3-24.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca kontynuował wykonywanie zbrojenia płyty pomostu obiektu MS3-21.

Na obiekcie WS3-22 Wykonawca realizował prace w postaci montażu zbrojenia oraz betonownia.

W Gminie Białe Błota na przejściu dla dużych zwierząt PZ3-22a realizowano szalunek na obiekcie PZ3-22a.

W Gminie Białe Błota na wiadukcie drogowym WS3-24 wykonywano zbrojenie oraz betonowanie płyty przejściowej.

źródło: http://s5tryszczyn-bialeblota.pl/11092020-prace-na-budowie

1 thought on “Prace na S5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 32 = 42