Matka Najświętsza Byszewska od powietrza broni

„Około roku 1693, ojciec Jakub Brudzyński, zakonu cysterskiego z Koronowa, już był zarażony morowym powietrzem, ale ślubował srebrną sukienkę Matce Najśw. i został uratowany. Tego samego czasu, morowe powietrze srożyło się naokół, tylko wieś Trzemiętowo była jeszcze nietknięta; wtedy dzierżawca tej wioski, Mikołaj Grabowski, swojem i innych mieszkańców imieniem, uczynił ślub do Matki Boskiej Byszewskiej […]

archiwalne artykuły

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości wypada w listopadzie na pamiątkę wydarzeń sprzed 101 lat. Jesienią 1918 roku zbliżał się koniec I wojny światowej. Armie Niemiec i Austro-Węgier rozpadały się. Na froncie zachodnim wygrywali Amerykanie, Anglicy i Francuzi. Wcześniej z konfliktu wycofała się Rosja, ogarnięta rewolucją i wojną domową. Zaborcy, którzy podzielili między siebie Polskę pod koniec XVIII wieku, […]

archiwalne artykuły

Pierwsze badania archeologiczne na przyszłej drodze S10

Rozpoczęły się archeologiczne badania rozpoznawcze w pasie planowanej budowy S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Badania mają charakter nieinwazyjny i polegają na lustracji powierzchni terenu w celu określenia orientacyjnego zakresu kolizji stanowisk archeologicznych z planowaną inwestycją. Prospekcji terenowej towarzyszyć będą kwerendy w archiwach oraz analizy specjalistyczne z wykorzystaniem najnowszych technologii (np. analiza danych LIDAR uzyskanych […]

archiwalne artykuły