HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy Sicienko w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020 r.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy Sicienko w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020 r.
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy Sicienko w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020 r.